Een stap bewuster

Werkwijze

Als reflexzonetherapeut kan en mag ik geen medische diagnose stellen. Daarom is het belangrijk dat u uw lichamelijke klachten altijd eerst met uw (huis)arts bespreekt! Tijdens het eerste consult zullen we uitgebreid de anamnese doornemen. Daarna zal ik een analyse van de voeten maken en aan de hand van mijn bevindingen zal ik een behandelplan opstellen en met u doorspreken.

We gaan kijken of er achterliggende factoren zijn die van invloed zijn op de klacht. Ook die zullen we dan aanpakken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht en van de reactie op de behandelingen. Een acute klacht zal in de regel minder behandelingen nodig hebben dan een chronische klacht.